ประกาศเชิดชูเกียรติบัณฑิตทุน พสวท.

สู่หอเกียรติยศ พสวท. ประจำปี 2563

บัณฑิตทุน พสวท. ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ

HPF_rattikorn-yimnirun.png
HPF_supachitra-chadchawan2.png
HPF_palangpon-kongsaeree.png

ประกาศ สสวท.

หอเกียรติยศ พสวท.

ประจำปี พ.ศ. 2559  -   รายชื่อ 

ประจำปี พ.ศ. 2560  -   รายชื่อ

ประจำปี พ.ศ. 2561  -    รายชื่อ

ประจำปี พ.ศ. 2562  -  ไม่มีการคัดเลือก

ประจำปี พ.ศ. 2563  -   รายชื่อ

©2018 by DPST & IPST