รายละเอียดการลงทะเบียน

 1. วิทยากร ผู้ร่วมจัดนิทรรศการ ผู้นำเสนองานวิจัย เจ้าหน้าที่จัดงาน สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561
   

 2. ท่านที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลตอบรับผ่านระบบอัตโนติเพื่อแจ้งว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทางคณะผู้จัดงานจะแจ้งยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมงานของท่าน
   

 3. บัณฑิต พสวท. ที่ประสงค์เข้าร่วมงานในฐานะผู้เข้าร่วมงานทั่วไป เปิดลงทะเบียนจำนวนจำกัด (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจำนวน 180 ท่านแรก)
   

 4. บัณฑิต พสวท. ท่านที่สนใจที่จะนำเสนอผลงานวิจัยของท่านในรูปแบบ Pitching ให้กับบริษัทเอกชนโปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งกลับมาที่ dpst.research.2561@gmail.com ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (ข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มนี้จะถูกปกปิดเป็นความลับ และภายในงานจะมีการเซ็นสัญญาปกปิดความลับด้านข้อมูล (Non-disclosure Agreement))

  *หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
  dpst.research.2561@gmail.com ทางคณะผู้จัดงานจะรีบติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด